شکایات یا انتقادات خود را ثبت کنید

خریداران و کاربران محترم بانه اسمارت می‌توانند در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقاد آن را در فرم زیر جهت رسیدگی توسط مدیریت، ثبت و ارسال نمایند.