تاریخچه شرکت سامسونگ(SAMSUNG COMPANY HISTORY)

تاریخچه شرکت سامسونگ SAMSUNG COMPANY HISTORY تاریخچه تاسیس شرکت سامسونگ سامسونگ، یکی از بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای در کره جنوبی و یک ...

ادامه خواندن

سونی

تاریخچه شرکت سونی(SONY COMPANY HISTORY)

تاریخچه تاسیس شرکت سونی شرکت سونی توسط آقایان ایبوکا ماسارو و موریتا آکیو در سال 1946 با عنوان شرکت مهندسی ارتباطات مخابراتی توکیو تاس...

ادامه خواندن